Beyin Bölgelerinin İşlevleri

Omurgalılarda beynin başlıca bölgelerinin işlevlerini ilk olarak tanımlayan bilim insanı Marie Jean Pierre Flourens’tir. 1794- 1867 yılları arasında yaşamış olan Fransız fizyoloji bilginidir.

1814-22 arasında ünlü Fransız doğa bilimci Georges Uvier’in desteğiyle beyinlerinin bazı bölümleri çıkarılmış olan güvercinlerde görülen fizyolojik değişiklikleri araştırmak üzere bir dizi deney yapmıştır.

Fransızlar sadece fransız tostu yapmakta değil, tarihte bilim alanında da çok ileride olmuşlardır.

Beyincik ve Omurilik Soğanının Görevi

Beyin yarım kürelerindeki alın loplarının çıkarılmasının denge bozukluklarına yol açtığını, beynin arkasındaki omurilik soğanı çıkarılmasının ise ölümle sonuçlandığını saptadı.

Bu deneyler sonucunda beyin yarım kürelerinin üst düzeyde zihinsel ve duygusal işlevlerden, beyinciğin tüm hareketlerin eşgüdümünden, omurilik soğanının ise başta solunum olmak üzere yaşamsal işlevlerin denetlenmesinden sorumlu olduğu kanısına vardı.

Beyin bölgelerinin işlevi : Jean Pierre Flourens

Jean Pierre Flourens

İç kulaktaki yarımay kanallarının denge ve eşgüdümdeki rolünü de ilk tanımlayan kişi Jean Pierre Flourens‘tir.

Beyin bölgelerinin işlevini ve beyin üzerindeki araştırmalarını Recherches experim entales sur les proprietes et les fonctions du systeme nerveux dans les animaux vertebres

yani Omurgalılarda Sinir Sisteminin Özelliklerine ve İşlevlerine İlişkin Deneysel Araştırmalar, 1824 adlı kitabında topladı.