Lemur Maymunu

lemur maymunu

Lemur bir çeşit maymun mudur? Ailesi, kökeni nedir? Lemurlarla ilgili olarak tarihte yapılmış ilk araştırma ve lemurların maymunlar takımından olduğunu kanıtlayan ilk bilim insanı William Henry Flower ile ilgili bilgilere birlikte bakalım.

Sir William Henry Flower Kimdir

1831-1899 yılları arasında İngiltere’de yaşamış olan memelilerin karşılaştırmalı anatomisi ve yapısal antropoloji konusundaki değerli çalışmalarıyla tanınan İngiliz zoologdur.

Kırım Savaşı’nda (1853-56) yardımcı cerrah olarak görev yapan Flower, Londra’ya döndükten sonra Middlesex Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 1861’de Kraliyet Cerrahlık Yüksekokulu’na bağlı Hunter Müzesi’nin müdürlüğüne, 1870’te de Hunter Kürsüsü karşılaştırmalı anatomi ve fizyoloji profesörlüğüne atandı.

lemur maymunu

Lemur maymunu bir çeşit maymun mudur?

1884’te British Museum’a bağlı Doğa Tarihi Müzesi’nin müdürlüğünü İngiliz doğa bilimci Sir Richard Owen’dan devraldı ve müzedeki örneklerin sergilenmesine yeni bir anlayış getirdi.

Başta keseliler, balinalar ve maymunlar olmak üzere memelelilerle ilgili önemli çalışmalar yapan Sir William Henry Flower, lemurların maymunlar takımından olduğunu kanıtlayan ilk bilim insanıdır.

Sir William Henry Flower

Yoğun antropoloji araştırmaları sırasında 1300’ü aşkın insan kafatasının tam ve doğru ölçümlerini yapan, 1892’de şövalye unvanı verilen William Henry Flower’ın başlıca yapıtları :

  • Diagrams of the Nerves of the Human Body (İnsan Vücudunun Sinir Diyagramları, 1861)
  • An Introduction to the Osteology of the Mammalia (Memelilerde Kemikbilime Giriş, 1870)
  • Introduction to the Study of Mamals, Living and Extinct (Yaşayan ve Soyu Tükenmiş Memelilerin İncelenmesine Giriş, 1891)
  • Essays on Museums and Other Subjects (Müzeler ve Öbür Konular Üzerine Denemeler, 1898) dir.