1. Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

1. dünya savaşı nasıl çıktı

Tarihin en önemli sorularından biri 1. Dünya savaşı nasıl başladı? Çünkü tarihi değiştiren çok büyük bir olay. Ve tarihin en önemli ismi buna bağlı olarak Franz Ferdinand.

Avusturya arşidükü Franz Ferdinand bir suikast sonucu öldürüldü ve bu olay 1. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep oldu.

İmparator Franz Joseph‘in kardeşi Arşidük Karl Ludwig‘in en büyük oğluydu. 1896’da babasıın, 1899’da da Avusturya veliahtı Rudolf’un ölümü üzerine Avusturya-Macaristan tahtının varisi oldu. Ama 1890’larda sağlığı bozulunca, küçük kardeşi Otto tahta daha yakın bir aday olarak görülmeye başlandı.

Franz Ferdinand kimdir?

Kendisi kadar soylu olmayan Kontes Sophie Chotek ile evlenmek istemesi, Franz Ferdinand’ın imparatorla ve saray çevresiyle arasının açılmasına neden oldu. Saray ancak, Franz Ferdinand’ın doğacak çocuklarının taht üzerindeki haklarından vazgeçmesiyle bu evliliğe (1900) izin verdi.

Franz Ferdinand, Almanya ile aralarındaki ittifakı tehlikeye düşürmeden, Avusturya-Rusya ilişkilerinde karşılıklı anlayış sağlamaya çalıştı. Ülke içinde ise, imparatorluk topraklarında yaşayan çeşitli toplulukların ulusal taleplerinin, çok uluslu Habsburg İmparatorluğu’nun geleceğini tehlikeye düşüreceğine inanıyordu.

Franz Ferdinand kimdir

Bu nedenle tahtı güçlendirecek ama Macarların öteki uluslara göre konumlarını zayıflatacak siyasal düzenlemeler önerdi. Bu konuda İmparator Franz Joseph’e sürekli baskı yapması aralarındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. 1906’dan sonra Franz Ferdinand’ın askeri konulardaki etkisi arttı. 1913’te ordu genel müfettişi oldu.

1. Dünya savaşı nasıl çıktı? Nasıl başladı?

Franz Ferdinand ve karısı Haziran 1914’te Saraybosna’sa Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından öldürüldü. Bir ay sonra da Avusturya bu olayı gerekçe göstererek Sırbistan’a savaş ilan etti. Ve böylelikle 1. Dünya Savaşı başladı.